Договір публічної оферти

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу Рогова Людмила Валеріївна, іменований надалі «Продавець», в особі його директора Рогової Людмили Валеріївни,який діє на підставі Статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів та надання послуг через веб-сайт Продавця https://ludmilarogova.com/ будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони».

1. Визначення термінів.

У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

1.1. «Договір публічної оферти» - договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг.

1.2. «Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.3. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилось 18 років, або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбає товари та отримує послуги і оплачує їх.

1.4. «Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

1.5. «Продавець» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, що розміщує на веб-сайті інформацію про товари та/або послуги, які реалізуються нею. Продавцем може бути як Адміністратор, так і будь-яка інша особа, якій Адміністратор веб-сайту надав дозвіл на розміщення відомостей про товари та/або послуги наявні у такої особи.

1.6. «Адміністратор» - адміністрація веб-сайту, що розташований за https://ludmilarogova.com/

1.7. «Замовлення» - окремі позиції (товари та послуги) з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на веб-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

1.8. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному веб-сайті Продавця, але не обмежений тільки сайтом.

1.9. «Послуга» - перелік найменувань робіт, представлений на офіційному веб-сайті Продавця, але не обмежений тільки сайтом.

1.10. «Користувач» – фізична особа, резидент України, яка досягла 18-річного віку, що наділена повною цивільною дієздатністю, що використовує Веб-сайт та/або його окремі інструменти та модулі, та погодилась з умовами Оферти.

1.11. «Веб-сайт» або «Інтернет-магазин» - web-сайт, що належить Власнику сайта, на якому міститься актуальний перелік товарів та послуг, за URL-адресою: https://ludmilarogova.com/.

1.12. «Оператор кол-центру» - уповноважена Адміністратором веб-сайту особа, що здійснює обробку звернень та інформування по голосових каналах зв'язку про окремі позиції з асортиментного переліку Товару та Послуг, вказані на Веб-сайті, а також приймає відповідне замовлення Покупця в роботу.

1.13. «Документ на товари та послуги» - розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні їх від Продавця.

1.14. «Платник» - особа яка оплачує вартість товарів та послуг Продавця.

1.15. «Кур'єрська доставка» - безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця залученими Продавцем третіми особами та/або Продавцем. Продавець не здійснює доставку Товару самостійно.2. Загальні положення.

2.1. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі — ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний Договір є публічною офертою, а факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

2.2. Замовляючи Товари та Послуги через Веб-сайт, Покупець погоджується з умовами даного Договору. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання Веб-сайту і формування замовлення.

2.3. Використання Послуг та купівля Товарів, що надаються Продавцем, передбачає згоду особи, що користується послугами або купує товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному договорі.

2.4. Договір вважається укладеним з моменту оплати замовлення через Веб-сайт.

2.5. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю оплаченого Замовлення або якщо Продавець виконав дії, що свідчать про прийняття оферти покупцем (відвантажив товар кур'єру, приступив до виконання послуг, у відповідності до умов, що передбачені офертою, надав рахунок на оплату замовлених товарів та/або послуг тощо).

2.6. Приймаючи умови даного договору, покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним/нею 18-річного віку на момент укладення Договору, інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього/на неї в результаті укладання цього Договору.

2.7. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті, якщо Продавцем не буде передбачено інше.

2.8. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує, що він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче. А також, їх використання для платіжних систем, що використовуються для оплати Замовлення через Веб-сайт, а також з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в межах даної оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

2.9 Укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.3. Предмет договору

3.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін та строків, а Покупець здійснює оплату і приймання Товару відповідно до умов цього Договору.

3.2. Цей договір є офіційним документом Продавця та невід'ємною частиною Оферти.4. Ціна товару

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Веб-сайті Продавця. У разі помилки у визначені ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця під час отримання Замовлення.

4.2. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна була змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.5. Оплата товару здійснюється Покупцем, шляхом перерахування передплати на поточний рахунок Продавця або іншими способами, зазначеними на Веб-сайті продавця у сумі, що відповідає ціні Замовлення.

4.6. Вартість доставки Товару не входить в ціну Товару та сплачується окремо за тарифами кур'єрської служби.

4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

4.8. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті Продавця і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

4.9. У разі запровадження податків та зборів, що не включаються у вартість товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті Покупцем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до замовлення і підлягатимуть оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого Товару.5. Оформлення замовлення та покупка Товарів через Веб-сайт Продавця

5.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на Веб-сайті або по телефону за допомогою оператора кол-центру.

5.3. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних з 10:00 до 20:00 год.

5.4. При замовленні на Веб-сайті, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

- прізвище, ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

- місто, область і номер відділення «Нової пошти» (або ін. кур'єрської служби), в яке слід доставити Товар;

- адреса електронної пошти;

- контактний номер телефону.

5.5. Покупець несе відповідальності за точність та/або достовірність інформації, що надається ним Продавцю при реєстрації, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

5.6. Щоб оформити Замовлення Покупцю необхідно:

- обрати Товари, відображені на Веб-сайті Продавця, їх кількість, та натиснути «Замовити», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;

- заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;

- після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформити замовлення».

5.7. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор кол-центру Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

5.8. У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

5.9. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів в Інтернет-магазині.

5.10. Продавець зобов'язується надати Покупцю усю інформацію, що пов'язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

5.11. Спілкування Покупця з Продавцем має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.6. Доставка та передача Замовлення Покупцю

6.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на Веб-сайті Продавця. Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з Продавцем, або оператором кол-центру в момент оформлення покупки.

6.2. Товар доставляється Продавцем із залученими третіх осіб (кур'єрської служби), При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.

6.3. Доставка придбаного товару здійснюється за рахунок Покупця/Платника. Продавець не здійснює доставку на тимчасово окуповані території України (АР Крим, території Луганської та Донецької областей), а також в інші населені пункти, в яких відсутні відділення компанії кур'єрської служби.

6.4. Режим роботи Продавця та час доставки зазначаються на Веб-сайті.

6.5. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

6.6. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або до його Представника з моменту фактичного отримання товару шляхом підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення, та/або доручення на придбання і доставку товару.

6.7. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний у присутності представника кур'єрської служби перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення.

6.8. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.7. Оплата товару

7.1. Ціна Товару вказується в гривнях.

7.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Веб-сайті Продавця, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

7.3. Загальна вартість замовлення повідомляється оператором кол-центру Продавця Покупцеві при оформленні замовлення.

7.4. Оплата Товару здійснюється готівкою кур'єру при отриманні замовлення, або безготівковим формі на рахунок вказаний на Веб-сайті Продавця.

7.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

7.6. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

7.7. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку, у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур'єром за адресою доставки, вказаною Покупцем.

7.8. Вартість та асортимент товарів на Веб-сайті Продавця можуть бути змінені Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.8. Повернення товару

8.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості після його огляду в момент прийому товару.

8.2. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом 3-х банківських днів.9. Права та обов'язки сторін

9.1. Згідно цього Договору Продавець бере на себе зобов'язання продати Товари, запропоновані до продажу на Веб-сайті Продавця відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари та Послуги.

9.2. Даний Договір поширюється на всі Товари та Послуги, продемонстровані на Веб-сайті Продавця на момент здійснення Замовлення Покупцем.

9.3. Продавець зобов'язується:

9.3.1. Продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору.

9.3.2. Забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів та послуг.

9.3.3. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та оформлення Замовлення.

9.3.4. Надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред'явлення скарг.

9.4. Продавець має право:

9.4.1. Відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів та/або наданні Послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору.

9.4.2. Вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку.

9.4.3. Вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті Продавця в односторонньому порядку та на власний розсуд.

9.4.4. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.

9.4.5. Змінювати умови та/або термін продажу Товарів, надання послуг Покупцю, за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону.

9.5. Покупець зобов'язується:

9.5.1. Дотримуватись умов цього Договору.

9.5.2. Прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця.

9.5.3. Оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання.

9.5.4. Перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.

9.6. Покупець має право:

9.6.1. Вимагати від Продавця продажу Товарів у відповідності до умов цього Договору.10.Відповідальність сторін

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

10.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання та зберігання придбаних ним Товарів.

10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

10.4. Продавець розглядає претензії Покупця протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання таких претензій.

10.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.11. Порядок вирішення спорів

11.1 Всі розбіжності, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

11.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв'язку.

11.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по зі спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.12. Термін дії договору

12.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

12.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.13. Конфіденційність і захист інформації

13.1 Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця за адресою: https://ludmilarogova.com/.Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

13.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

13.3. Продавець може отримувати інформацію про IP-адресу відвідувачів Веб-сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

13.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі, та надані платіжним системам під час оплати Замовлення.

13.5. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

13.6. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті https://ludmilarogova.com/, є власністю Продавця.14. Форс-мажорні обставини

14.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, введення надзвичайного стану та/або надзвичайної ситуації на всій території України, або в окремих областях, поширення пандемії внаслідок чого обмежено/призупинено рух транспортного сполучення, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.15. Додаткові умови

15.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

15.2. Веб-сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

15.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

15.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв'язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

15.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронній формі на Веб-сайті) Покупець підтверджує наступне:

15.5.1. Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно.

15.5.2. Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті.

15.5.3. Усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів/Послуг свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження не допускається.16. Реквізити сторін

Рогова Людмила Валеріївна

місцезнаходження фізичної особи: _м.Чернівці

р/р 26206885912347 в Чернівецька філія ПАТ «ПриватБанк»,

МФО 305299

тел: 0506907050

Електрона пошта: ludpunkt@ukr.net

Сайт https://ludmilarogova.com/

Made on
Tilda